Spilreklamenævnet kritiserer udbyders brug af Bendtner


Pressemeddelelse

Spilreklamenævnet har den 14. marts 2022 behandlet en sag vedr. spiludbyderen Comeon!’s anvendelse af Nicklas Bendtner ved markedsføringen af spil. Sagen er endt med kritik af spiludbyderen.

Spiludbyderen Comeon! indgik for 2021 en aftale med Nicklas Bendtner om at anvende Nicklas Bendtners navn og billede i forbindelse med virksomhedens markedsføring af spil.

Nicklas Bendtners navn og billede er bl.a. brugt på virksomhedens egen hjemmeside samt på virksomhedens dansksprogede Facebook-side.

Nævnet finder, at anvendelsen af billeder af Nicklas Bendtner og dennes navn i markedsføringen er i strid med bestemmelsen i pkt. 8.2 i spilbranchens adfærdskodeks.

Heraf fremgår det, at markedsføringsmaterialer ikke ved direkte markedsføring af spil må anvende personer under 25 år eller anvende personer, der af spilleren kan opfattes som ”autoriteter”, der har særlig indsigt i spillet.”

Det er Nævnets opfattelse, at Nicklas Bendtner må anses for at være en alment kendt person, som gennem sin fodboldkarriere, og den succes, som han har opnået her, særligt appellerer til unge/yngre mennesker, og at Nicklas Bendtner således i hvert fald for denne persongruppe kan opfattes som en autoritet, der har særlig indsigt i spillet,” skriver Spilreklamenævnet.

Ved anvendelse af Nicklas Bendtner i Comeon!’s markedsføring, i form af billeder og slogans/tekster, hvori Nicklas Bendtners navn indgår, finder Nævnet således, at Comeon! har anvendt en person, som i hvert fald af yngre spillere kan opfattes som en autoritet, der har særlig indsigt i spillet.

Comeon! havde anmodet nævnet om at lukke sagen henset bl.a. til, at Comeon! ikke har tiltrådt adfærdskodekset og derfor ikke er bundet af dette, samt at den pågældende markedsføring er i overensstemmelse med dansk spillelovgivning, og at påstande om det modsatte er grundløse.

Comeon! havde yderligere oplyst, at anvendelsen af Nicklas Bendtner ophørte med udgangen af 2021.

Spilreklamenævnet kunne imidlertid forud for sit møde konstatere, at der den 10. marts 2022 på Comeon!’s Facebook-side fortsat fandtes markedsføring, som anvendte billeder af Nicklas Bendtner.

Da Nicklas Bendtner således fortsat figurerede på Comeon!’s Facebook-side valgte Spilreklamenævnet, på trods af oplysningen om, at aftalen om at anvende Nicklas Bendtner ophørte med udgangen af 2021, at udtale kritik af Comeon!.

Spilreklamenævnet forventer, at Nævnets beslutning om at udtale kritik bliver fulgt op af umiddelbar handling, enten gennem direkte stop for markedsføringen eller gennem ændring af markedsføringstiltaget.

Spilreklamenævnet, som blev stiftet i maj 2021, havde valgt at tage sagen op af egen kraft.

Nævnets samlede udtalelse kan ses her. 

Om Spilreklamenævnet

Spilreklamenævnet er et adfærdsregulerende nævn nedsat efter initiativ fra spilleindustrien.

Nævnets formål er at træffe beslutning om udtalelse i sager, hvor der klages over markedsføring af spil i Danmark, og udtale kritik i sager, hvor spiludbydere markedsfører sig i strid med markedsføringslovens regler, spillovgivningens regler om markedsføring eller i strid med det adfærdskodeks om markedsføring, som spilleindustrien har vedtaget, og som en række spil-virksomheder har tiltrådt.

Nævnet består af en dommer som formand, 2 repræsentanter fra spilleindustrien samt 2 repræsentanter, som repræsenterer spil-brugerne.

Der kan findes yderligere information om Nævnet og dets virksomhed på Nævnets hjemmeside www.spilreklamenaevnet.dk.

©Copyright 2024 https://www.danskerhverv.dk/ - All Rights Reserved