OM SPILREKLAMENÆVNET

Spilreklamenævnet har til formål at træffe beslutning om udtalelse i sager, hvor der klages over markedsføring af spil i Danmark

 

Spilreklamenævnet er et nævn, som er nedsat på initiativ af en række aktører i spillebranchen, og som med udgangspunkt i det af spillebranchen udarbejdede adfærdskodeks om retningslinjer for markedsføring af spil tager stilling til klager over konkrete spilreklamer.

Alle, både privatpersoner, virksomheder, organisationer mv., kan indgive en klage til Nævnet over et konkret markedsføringstiltag, som vedrører en overtrædelse af Adfærdskodekset.

Hvis klagen vedrører en overtrædelse af strafbelagte bestemmelser i markedsføringsloven, videresender Nævnet klagen til eventuel behandling hos Forbrugerombudsmanden. Hvis klagen vedrører en overtrædelse af strafbelagte bestemmelser i spilleloven, videresender Nævnet klagen til eventuel behandling hos Spillemyndigheden, men Nævnet er dog berettiget til sideløbende af behandle klagen, hvis denne også vurderes at vedrøre en overtrædelse af Adfærdskodekset.

Spilreklamenævnet kan også vælge at tage sager vedrørende markedsføring af spil op af egen kraft og på den baggrund evt. udtale kritik.

Konstaterer Spilreklamenævnet, at Adfærdskodekset for spilbranchen er overtrådt udtales en kritik i form af en udtalelse. Udtalelserne offentliggøres på Spilreklamenævnets hjemmeside.

Spilreklamenævnet forventer, at nævnets udtalelser følges op straks af den indklagede. I grove tilfælde og i tilfælde, hvor der ikke foretages umiddelbar handling, kan nævnet udsende en pressemeddelelse om udtalelsen og videresende udtalelsen til relevante myndigheder f.eks. Forbrugerombudsmanden, der har mulighed for at tage retlige skridt.

Spilreklamenævnet er oprettet i forlængelse af ’Adfærdskodeks for social ansvarlig markedsføring af spil’, der er udarbejdet af spillebranchen. Nævnet har til formål at opretholde de etiske regler, som branchen er blevet enige om i adfærdskodekset.

Spilreklamenævnet er oprettet efter inspiration af og samme model som det veletablerede Alkoholreklamenævn. Spilreklamenævnet er etableret og finansieret af spilbranchen.

Spilbranchen består af Elite Gaming A/S, Dansk Automat Brancheforening, Dansk Kasinoforening, Danske Lotteri Spil A/S, Danske Spil A/S, Det Danske Klasselotteri A/S, Landbrugslotteriet, Royal Casino, Varelotteriet , SpillebranchenCEGO A/S og Danske Licens Spil A/S.

Spilreklamenævnets sekretariat er med virkning fra den 1. januar 2024 overgået til Dansk Erhverv.

Forretningsorden

Download forretningsorden som PDF

Adfærdskodeks

Download adfærdskodeks som PDF

Klagevejledning

Download klagevejledning som PDF

Årsberetninger som PDF herunder:

Årsberetning for Spilreklamenævnet 2023

Årsberetning for Spilreklamenævnet 2022

Årsberetning for Spilreklamenævnet 2021

Persondatapolitik

Download persondatapolitik som PDF

©Copyright 2024 https://www.danskerhverv.dk/ - All Rights Reserved