KONTAKT SPILREKLAMENÆVNET

Indsend din klage om spilmarkedsføring her

Spilreklamenævnet træffer beslutning om udtalelser i sager om spilmarkedsføring, og klagen skal derfor vedrøre en aktuel markedsføring, eller en markedsføring, som har fundet sted inden for det seneste halve år.

Under sagsbehandlingen vil den der står bag markedsføringen, som der klages over, blive bedt om at kommentere på klagen. 

Spilreklamenævnets formand kan afvise klager, som falder udenfor Nævnets kompetence, eller er åbenbart grundløse eller indgivet anonymt.

Du vil få besked, når nævnet har behandlet din klage. Det tilstræbes, at sagsbehandlingstiden ikke overstiger 3 måneder fra klagen modtages, og til nævnets udtalelse sendes ud til klager og indklagede.

Læs om kravene til klagen, sagsbehandlingen mv. her:

Download Klagevejledningen 

Angiv fulde navn
Dato
Billede og/eller dokumentation af reklamen

*Persondatapolitik for Spilreklamenævnet

Klagers kontaktdata er nødvendige for Nævnets undersøgelse af sagen og for at give klager tilbagemelding om Nævnets udtalelse. Personoplysninger, der indsendes ifm. klagen, vil blive opbevaret i ét år efter sagens afslutning. Personoplysninger vil blive oplyst til den virksomhed som klagen vedrører. Personoplysninger vil ikke blive offentliggjort i forbindelse med offentliggørelsen af Nævnets udtalelse om sagen. 

Andre måder at klage på
Hvis du ikke ønsker at bruge klageformularen, så er det også muligt at indsende en skriftlig klage via e-mail eller alm. brevpost. Husk at der i den skriftlige klage skal indgå de samme informationer, som står anført ovenfor i klageformularen. 

Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv fungerer som sekretariat for Spilreklamenævnet. 

Klage pr. e-mail sendes til: 

kontakt@spilreklamenaevnet.dk 

Klage pr. brev sendes til:  

Spilreklamenævnet c/o  
Dansk Erhverv 
Børsen 
DK-1217 København K 

©Copyright 2024 https://www.danskerhverv.dk/ - All Rights Reserved