Spiludbyder slipper for kritik af reklame på YouTube


Pressemeddelelse

Spilreklamenævnet har netop afvist at udtalte kritik efter en klage over, at et barn blev udsat for en reklame for Spilleboden.dk på YouTube


Spilreklamenævnet har netop behandlet en klage, hvor klagers 4-årige søn blev eksponeret for spiludbyderen Spillebodens (Infiton Ltd) brug af animationsfiguren ”Hugo” i forbindelse med en annonce på YouTube.

Nævnets konklusion var, at der i den konkrete situation ikke var grundlag for at udtale kritik af spiludbyder.

Klager havde overfor Nævnet oplyst, at sønnen ønskede at se tegnefilm på YouTube, men på oversigtsmenuen, som klager fik frem på YouTube var der blandt andet en annonce for ”Nyt Dansk Casino”.

Spillebranchens adfærdskodeks siger, at reklamer for spil ikke må være rettet mod børn og unge eller ske på medier som frekventeres af børn eller unge eller i en kontekst, som retter sig mod børn og unge.

Når Spilreklamenævnet alligevel undlod at kritisere markedsføringen, skyldtes det, at klager havde logget ind på YouTube med sin voksen-profil.

Havde klager i stedet oprettet en særlig børneprofil til sit barn, ville barnet ikke være blevet mødt af annoncen.

Nævnet lagde yderligere vægt på, at spiludbyderen havde registreret sig hos YouTube som en virksomhed, der markedsfører spil. Netop for at sikre, at virksomhedens markedsføring alene blev målrettet voksne.

Nævnets samlede udtalelse kan ses her.

Om Spilreklamenævnet

Spilreklamenævnet er et adfærdsregulerende nævn nedsat efter initiativ fra spilleindustrien. Nævnets formål er at træffe beslutning om udtalelse i sager, hvor der klages over markedsføring af spil i Danmark, og udtale kritik i sager, hvor spiludbydere markedsfører sig i strid med markedsføringslovens regler, spillovgivningens regler om markedsføring eller i strid med det adfærdskodeks om markedsføring, som spilleindustrien har vedtaget, og som en række spil-virksomheder har tiltrådt.

Nævnet består af en dommer som formand, 2 repræsentanter fra spilleindustrien samt 2 repræsentanter, som repræsenterer spil-brugerne.

Der kan findes yderligere information om Nævnet og dets virksomhed på Nævnets hjemmeside www.spilreklamenaevnet.dk.

©Copyright 2024 https://www.danskerhverv.dk/ - All Rights Reserved