Spilreklamenævnet udtalte ikke kritik af busreklame fra spiludbyder


Pressemeddelelse

Spilreklamenævnet har behandlet en sag, hvor der var klaget over, at en spiludbyder med en ”levende” busreklame opfordrer til uansvarlig spiladfærd.

Der var tale om en reklame for en hjemmeside fra den pågældende spiludbyder, som i henhold til spiludbyderens egen beskrivelse er ”et værktøj til at hjælpe vores kunder med at forstå hvad ansvarligt spil handler om og redskaber der hjælper spillere med at kontrollere deres spil”.

Det var klagers opfattelse, at selv om der formelt var tale om en reklame for en hjemmeside, som indeholder råd om ansvarligt spil, så var der reelt tale om en reklame for den pågældende spiludbyder og dermed for de online-spil, som denne spiludbyder tilbyder.

Spilreklamenævnet fandt, at reklamen efter sin ordlyd og sit indhold i øvrigt må forstås som en opfordring til at prøve den pågældende hjemmeside, hvis man er i tvivl om sit spilforbrug.

Uanset, at det selvsagt ikke kan udelukkes, at der kan være nogen, der som følge af den pågældende reklame går ind på en af de sider, hvor spiludbyderen udbyder spil, fandt Spilreklamenævnet henset til det anførte, at der ikke var grundlag for at udtale kritik af den pågældende markedsføring.

Nævnets samlede udtalelse kan ses her.

Om Spilreklamenævnet

Spilreklamenævnet er et adfærdsregulerende nævn nedsat efter initiativ fra spilleindustrien. Nævnets formål er at træffe beslutning om udtalelse i sager, hvor der klages over markedsføring af spil i Danmark, og udtale kritik i sager, hvor spiludbydere markedsfører sig i strid med markedsføringslovens regler, spillovgivningens regler om markedsføring eller i strid med det adfærdskodeks om markedsføring, som spilleindustrien har vedtaget, og som en række spil-virksomheder har tiltrådt.

Nævnet består af en dommer som formand, 2 repræsentanter fra spilleindustrien samt 2 repræsentanter, som repræsenterer spil-brugerne.

Der kan findes yderligere information om Nævnet og dets virksomhed på Nævnets hjemmeside www.spilreklamenaevnet.dk.

©Copyright 2024 https://www.danskerhverv.dk/ - All Rights Reserved