Spilreklamenævnet kritiserer spiludbyder for markedsføring op ad TV-julekalender


Pressemeddelelse

Det nyetablerede Spilreklamenævn har behandlet sin første sag, og det har resulteret i en kritik af spiludbyder, der sidste år fik sin reklame vist inden et afsnit af TV2’s julekalender, Juleønsket.

Da seerne i december sidste år tændte for TV2’s julekalender, Juleønsket, kunne de umiddelbart inden se en reklame for en spiludbyder.

Det nyetablerede Spilreklamenævn har netop skulle tage stilling til en klage om, hvorvidt det var i strid med reglerne for markedsføring af spil målrettet børn og unge.

Konklusionen på Nævnets behandling er en kritik af spiludbyderen. 

Det sker til trods for, at spilvirksomheden i sin aftale med TV2 havde købt tv-eksponering i alderskategorien 18+ og 21+.TV2 havde over for spiludbyderen oplyst, at julekalenderen ikke var kategoriseret som et børneprogram, men som familie-underholdning, og at reklamen derfor blev vist i forbindelse med programmet.

Spilreklamenævnet udtaler om sagen: ”Spiludbyderen har i denne sag ikke sikret sig, at spilreklamen ikke rettede sig mod børn og unge under 18 år, og derfor finder vi, at markedsføringstiltaget var i strid med reglerne om markedsføring i spilleloven og i adfærdskodekset for spilbranchen.”

Derfor stemte et flertal i Nævnet for at udtale kritik heraf, og Nævnet tilføjer: ”Da det pågældende markedsføringstiltag permanent er fjernet fra ”Juleønsket”, er indklagedes markedsføring ikke længere er i strid reglerne om markedsføring i spilleloven og i adfærdskodekset for spilbranchen. Derfor tager Nævnet i øvrigt sagen til efterretning.”

Et mindretal i Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik.

Nævnets samlede udtalelse kan ses her.

Om Spilreklamenævnet

Spilreklamenævnet er et adfærdsregulerende nævn nedsat efter initiativ fra spilleindustrien. Nævnets formål er at træffe beslutning om udtalelse i sager, hvor der klages over markedsføring af spil i Danmark, og udtale kritik i sager, hvor spiludbydere markedsfører sig i strid med markedsføringslovens regler, spillovgivningens regler om markedsføring eller i strid med det adfærdskodeks om markedsføring, som spilleindustrien har vedtaget, og som en række spilvirksomheder har tiltrådt.

Nævnet består af en dommer som formand, 2 repræsentanter fra spilleindustrien samt 2 repræsentanter, som repræsenterer spil-brugerne.

Der kan findes yderligere information om Nævnet og dets virksomhed på Nævnets hjemmeside www.spilreklamenaevnet.dk.

©Copyright 2024 https://www.danskerhverv.dk/ - All Rights Reserved